Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty CP Dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ Lễ Tết Dương lịch của chúng tôi như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Nghỉ 03 ngày – từ thứ Bảy ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022.

2. Thời gian làm việc trở lại:

8h00 thứ Ba ngày 04/01/2022.

3. Thông tin liên hệ:

Trong thời gian nghỉ lễ, Quý khách hàng có giao dịch cần giải quyết vui lòng liên hệ với các cá nhân được phân công để tiếp nhận thông tin và điều phối sau:

  • Ms. Phùng Tuyết Liên (Phòng Kinh doanh)

Số điện thoại: +84 906 041 892                          Email: lien.pt@tnnlogistics.com.vn

  •  Ms. Nguyễn Thị Phương Anh (Phòng Khai thác)

Số điện thoại: +84 936 680 809                          Email: anh.np@tnnlogistics.com.vn

  •  Ms. Nguyễn Hồng Vân (VP Hà Nội)

Số điện thoại: +84 903 511 465                          Email: van.nguyen@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Vũ Việt Hùng (VP TP. Hồ Chí Minh)

Số điện thoại: +84 989 664 818                          Email: hung.vu@tnnlogistics.com.vn

  •  Mr. Đỗ Duy Long (Đội Kho – Xe)

Số điện thoại: +84 904 442 728                          Email: truck1@tnnlogistics.com.vn

Trân trọng thông báo.


Bài đã đăng