Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Số hiệu: 99/2016/TT-BTC
Trích yếu nội dung: Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/06/2016
Ngày hiệu lực: 13/08/2016
Link tham khảo
http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9298

Bài đã đăng