Bài học tình huống

Một số thuật ngữ Hải quan bằng tiếng Anh cần biết

AEO: Authorized Economic Operator: Doanh nghiệp ưu tiên Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Hải quan 2014: “2. Doanh nghiệp ưu tiên thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ có ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên với Việt Nam được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật này.” - Điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên được quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục... Xem thêm > >

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter party)

Hỏi: Theo hợp đồng vận chuyển theo chuyến, tàu của chúng tôi đã đến cảng để bốc hàng (load) nhưng sau nhiều ngày chờ đợi, người thuê vân chuyển đề nghị chấm dứt hợp đồng vì không có hàng với lý do người mua hàng của họ không mở được L/C - thư tín dụng (người thuê vận chuyển bán hàng cho người mua của họ theo điều kiện CIF nên phải có nghĩa vụ thu xếp tàu vận chuyển). Chủ tàu/người vận chuyển đã cho tàu đi làm việc khác. Sau đó, họ thống kê toàn bộ tiền cước... Xem thêm > >


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tnnlogis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3813

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tnnlogis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3813