Tin tuyển dụng

Nhân viên chứng từ SCM làm việc tại Hải Phòng

Mô tả công việc nhân viên chứng từ SCM: Làm các lệnh xuất, nhập trên phần mềm kho Tiếp nhận đơn hàng và trực tiếp làm việc với khách hàng, liên lạc với các bên liên quan để giải quyết các sự cố phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình Theo dõi 1 lô hàng kể từ khi hàng xuất ra khỏi kho đến khi hàng tới địa điểm giao hàng và giao tới người nhận hàng Thu hồi phiếu giao hàng, kiểm tra, lưu trữ, và gửi phiếu giao hàng tới khách hàng đúng hạn Kiểm... Xem thêm > >

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Hải Phòng, Hà Nội

Số lượng tuyển dụng: 02 nhân viên tại Hải Phòng, 01 nhân viên tại Hà Nội Mô tả công việc nhân viên sales: Thu thập, phân tích thông tin về thị trường. Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng. Kết hợp với các nhân viên, phòng ban khác nhằm giải quyết, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ... Xem thêm > >
Page 3 of 3123