Một số thuật ngữ Hải quan bằng tiếng Anh cần biết

AEO : Authorized Economic Operator: Doanh nghiệp ưu tiên Theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Hải quan 2014: “ 2. Doanh nghiệp ưu tiên thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ

Đọc tiếp

Hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter party)

Hỏi: Theo hợp đồng vận chuyển theo chuyến, tàu của chúng tôi đã đến cảng để bốc hàng (load) nhưng sau nhiều ngày chờ đợi, người thuê vân chuyển đề

Đọc tiếp

Liên hệ