DANH MỤC

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ HS THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC VÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. Hàng hóa nhập khẩu

STTTÊN HÀNG HÓAMÔ TẢ HÀNG HÓAMÃ HS
1Vàng nguyên liệuVàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.7108.12.107108.12.90

II. Hàng hóa xuất khẩu

STTTÊN HÀNG HÓAMÔ TẢ HÀNG HÓAMÃ HS
1Vàng nguyên liệuVàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.7108.12.107108.12.90

Bài đã đăng