Ngày 01/4/2014, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc.

Hệ thống VNACCS/VCIS được xây dựng trên nền công nghệ của hệ thống NACCS/CIS của Nhật Bản có nhiều điểm mới và thay đổi so với hệ thống thông quan điện tử (e-Customs) hiện tại như: Chức năng tính thuế tự động được hoàn thiện; rút ngắn thời gian làm thủ tục bằng cơ chế phân luồng tự động do Hệ thống VNACCS/VCIS được áp dụng ở nhiều khâu (quản lý hàng đi/đến tại cảng, quản lý bản lược khai hàng hóa Manifest, quản lý tờ khai và hồ sơ hải quan…); tăng cường kết nối giữa các Bộ, ngành thông qua cơ chế một cửa quốc gia (NSW); lấy thông tin của dữ liệu đã đăng ký (như vận đơn, Manifest, hóa đơn) để khai báo XNK; thực hiện đăng ký khai báo trước; quản lý hàng tạm nhập tái xuất

Ngoài việc giảm thiểu sai sót, hệ thống có tốc độ xử lí nhanh chóng, chỉ sau 2-3 giây khai báo, doanh nghiệp đã nhận được kết quả phản hồi (đối với tờ khai thuộc luồng xanh) để thực hiện nghĩa vụ về thuế (nếu có) và đi lấy hàng ngay. Mức độ ổn định của hệ thống lên tới 99,8%.

Tính đến ngày 21/3, cả nước đã có 18.196 DN đăng kí tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS. Trong đó toàn bộ 3.980 doanh nghiệp XNK lớn (chiếm tỉ lệ 80% tờ khai) cũng đã cam kết tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS.

Nguồn: DDDN


Bài đã đăng