Số hiệu Ngày văn bản Tiêu đề
12247/BTC-CST 05/10/2018 Công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính v/v Hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
6889/TCHQ-GSQL 23/11/2018 Công văn 6889/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest do Tổng cục Hải quan ban hành
7513/TCHQ-GSQL 20/12/2018 CÔNG VĂN 7513/TCHQ-GSQL NĂM 2018 VƯỚNG MẮC QUY ĐỊNH ĐƯA HÀNG VỀ BẢO QUẢN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
35/TCHQ-GSQL 02/01/2019 Khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest (HQ các tỉnh, thành phố; Các Hãng tàu / đại lý hãng tàu/ Công ty giao nhận)
376/TCHQ-GSQL 15/01/2019 Gia hạn mã số nhân viên làm đại lý làm thủ tục hải quan (Đại lý làm thủ tục hải quan)
2270/QĐ-TCHQ 09/08/2018 Quyết định 2270/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
1301/CNTT-SW 10/09/2018 Kết nối theo chuẩn thông điệp 1.6
1318/CNTT-PTUD 12/09/2018 Công văn 1318/CNTT-PTUD năm 2018 về nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành Tải Văn bản tiếng Việt
5459/TCHQ-GSQL 19/09/2018 Công văn 5459/TCHQ-GSQL năm 2018 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
6312/TCHQ-GSQL 26/10/2018 Công văn 6312/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
376/TCHQ-GSQL 15/1/2019 Gia hạn mã số nhân viên làm đại lý làm thủ tục hải quan (Đại lý làm thủ tục hải quan)
04/2018/TT-BCT 02/04/2018 Thông tư 04/2018/TT-BCT quy định về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN do Bộ Công thương ban hành
05/2018/TT-BCT 03/04/2018 Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
21/2017/TT-BCT 23/10/2017 Thông tư 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
07/2018/TT-BCT 26/04/2018 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 21/2017/TT-BCT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY
49/2018/TT-BCT 21/11/2018 Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
38/2018/TT-BTC 20/04/2018 Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
95/2018/TT-BTC 17/10/2018 Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
156/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022
31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
73/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
163/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nghị định 163/2017/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ logistics
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự 2015
12/2017/QH14 20/06/2017 Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ Luật lao động 2012
24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng 2018
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng 2015
97/2015/QH13 25/11/2015 Luật phí và lệ phí 2015
91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật dân sự 2015
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13
48/2018/QĐ-TTg 29/11/2018 Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
73/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan 54/2014/QH13
106/2016/QH13 06/04/2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế 106/2016/QH13
107/2016/QH13 06/04/2016 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 107/2016/QH13
95/2015/QH13 25/11/2015 Vietnam Maritime code
95/2015/QH13 25/11/2015 Luật hàng hải
1209/TCHQ-TXNK 01/03/2019 V/v triển khai thông tư 136/2018/TT-BTC
128/2013/TT-BTC 25/10/2013 Thông tư 128/2013/TT-BTC về quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Liên hệ