Hiệp định Đối tác tự nguyện và thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) là một thoả thuận thương mại ràng buộc về mặt pháp lý giữa Liên minh Châu Âu và một quốc gia xuất khẩu gỗ bên ngoài liên minh Châu Âu nhằm mục đích đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Châu Âu là hợp pháp và thúc đấy quản lý rùng bền vững.

Ngày 12/03/2019, Nghị viện châu Âu chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định và ngày 23/04/2019, Chính phủ Việt Nam đã có Nghị quyết số 25/NQ-CP phê duyệt Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU. Hiệp định VPA/FLEGT sẽ có hiệu lực vào ngày 01/06/2019 trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam và EU ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt khi hai bên đang chuẩn bị ký chính thức Hiệp định thương mại tự do (EVFTA).

Như vậy khi Việt Nam tham gia hiệp định này, các doanh nghiệp trồng rừng, khai thác, vận chuyển, thương mại gỗ có sản phẩm xuất khẩu sang cộng đồng Châu Âu phải làm các thủ tục để được cấp giấy phép FLEGT. Các doanh nghiệp buôn bán, vận chuyển, chế biến, sản xuất, xuất khẩu gỗ phải tuân thủ các qui định về đăng ký kinh doanh, lao động và thuế. Các hộ gia đình được giao đất, giao rừng muốn bán được gỗ sang thị trường EU phải đảm bảo các yêu cầu về gỗ hợp pháp như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuân thủ các qui định về sử dụng rừng, quản lý môi trường, tuân thủ các qui định về thuế.


Bài đã đăng