Số hiệu Ngày văn bản Tiêu đề
6889/TCHQ-GSQL 23/11/2018 Công văn 6889/TCHQ-GSQL năm 2018 về kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest do Tổng cục Hải quan ban hành
7513/TCHQ-GSQL 20/12/2018 CÔNG VĂN 7513/TCHQ-GSQL NĂM 2018 VƯỚNG MẮC QUY ĐỊNH ĐƯA HÀNG VỀ BẢO QUẢN DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
35/TCHQ-GSQL 02/01/2019 Khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest (HQ các tỉnh, thành phố; Các Hãng tàu / đại lý hãng tàu/ Công ty giao nhận)
376/TCHQ-GSQL 15/01/2019 Gia hạn mã số nhân viên làm đại lý làm thủ tục hải quan (Đại lý làm thủ tục hải quan)
2270/QĐ-TCHQ 09/08/2018 Quyết định 2270/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
1301/CNTT-SW 10/09/2018 Kết nối theo chuẩn thông điệp 1.6
1318/CNTT-PTUD 12/09/2018 Công văn 1318/CNTT-PTUD năm 2018 về nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan do Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành Tải Văn bản tiếng Việt
5459/TCHQ-GSQL 19/09/2018 Công văn 5459/TCHQ-GSQL năm 2018 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
6312/TCHQ-GSQL 26/10/2018 Công văn 6312/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
376/TCHQ-GSQL 15/1/2019 Gia hạn mã số nhân viên làm đại lý làm thủ tục hải quan (Đại lý làm thủ tục hải quan)

Liên hệ