Dịch vụ thủ tục hải quan là dịch vụ cốt lõi của TNN LOGISTICS CO. được bổ sung bằng dịch vụ tư vấn hải quan và giao nhận. Thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu đặc biệt phức tạp và không được áp dụng giống nhau ở mỗi nước. Ðặc biệt, nếu chứng từ không được chuẩn bị phù hợp và cẩn thận, thì bất kỳ sai lệch dù ở mức độ nào đều có thể gây nên chậm trễ, phát sinh thêm các chi phí và thậm chí bị phạt vi phạm. TNN LOGISTICS CO. sẽ tư vấn cho khách hàng cách giải quyết vấn đề này như thế nào, với việc hướng dẫn các thủ tục thông quan tại Việt Nam.

Giải quyết thủ tục nhanh chóng và hiệu quả hàng hoá vận tải quốc tế là một mắt xích hết sức quan trọng đối với sự thành công của cả một dây chuyền cung ứng. TNN LOGISTICS CO. với tư cách là nhà cung cấp các giải pháp giao nhận kho vận đa phương thức, đã thể hiện được năng lực đáp ứng của mình trong lĩnh vực này.

TNN LOGISTICS CO. được hình thành bởi đội ngũ làm thủ tục thông quan chuyên nghiệp và các chuyên gia về xuất nhập khẩu.

 • Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu tạm thời
 • Thủ tục giao nhận tại Cảng
 • Thủ tục nộp thuế, thủ tục hoàn thuế, thủ tục miễn thuế, thủ tục không thu thuế, thủ tục điều chỉnh thuế do nộp nhầm tại hải quan cửa khẩu đường bộ, hải quan cảng, hải quan sân bay, hải quan khu công nghiệp…
 • Tư vấn thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây truyền đồng bộ, xin C/O.
 • Thủ tục kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Thủ tục kiểm tra chất lượng, công bố thành phần sản phẩm, công bố hợp chuẩn …
 • Thủ tục tái xuất hàng hoá không đúng chất lượng, chủng loại, quy cách, vi phạm hợp đồng trong cả 02 trường hợp đã khai báo hải quan và chưa khai báo hải quan.
  • Xác định giá hàng hóa, phân loại hàng hóa
  • Bảo lưu chứng từ.

Tư vấn thủ tục thông quan:

 • Thủ tục thông quan đối với tất cả các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu: hàng kinh doanh, đầu tư, gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, xuất nhập khẩu tại chỗ, hàng dự án, hàng tạm nhập – tái xuất, hàng tạm xuất – tái nhập, hàng triển lãm, hàng viện trợ, hàng quá cảnh, và hàng phi mậu dịch.
 • Tư vấn chính sách mặt hàng, áp mã HS, tính thuế hải quan, xác định giá hải quan, kiểm hoá hải quan, tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan
 • Tư vấn các hình thức thanh toán quốc tế: L/C, TT, …
 • Tư vấn thủ tục khai hải quan điện tử, đăng ký acount khai hải quan điện tử
 • Tư vấn thủ tục bảo lãnh ngân hàng để được hưởng chế độ ân hạn thuế./.

Liên hệ